Strona główna

Język niemiecki

Język niemiecki to jeden z najtrudniejszych języków i chyba najmniej lubianych wśród uczniów. Tłumacz języka niemieckiego w Polsce znalazłby pracę szybciej na wschodzie kraju. Na zachodzie język niemiecki jest bardziej znany, co tłumaczy historia XX wieku i nie tylko. Na południu jest podobna sytuacja. Śląsk przez wiele lat był dzielnicą niemiecką. Tłumacz pilnie poszukiwany byłby na Mazowszu, które należało przez niemal sto lat do Rosji, a w XX wieku było terenem okupacji Związku Radzieckiego. Tłumacz języka niemieckiego w Polsce to popularny zawód wśród młodych ludzi, szczególnie tych, którzy studiują germanistykę. Język niemiecki jest jednym z języków obcych dodatkowych, których uczą się uczniowie uczęszczający do szkół średnich, takich jak licea i technika. Język niemiecki może być też językiem głównym, zdawanym przez ucznia na maturze na poziomie rozszerzonym i podstawowym. Język niemiecki jest językiem trudnym do nauczenia ze względu na skomplikowaną pisownię i wymowę wyrazów, a także gramatykę. Konstrukcja własnej wypowiedzi ustnej i pisemnej również może przysporzyć uczniom kłopotów, jeśli nie pracują systematycznie.